Leverans

Fri leverans inom staden när du handlar en vara för minst 1000 kr (tillägg på billigare varor kan ej göras). Gäller Malmö stad (ej kommun). Om adressen ligger utanför staden är det fri leverans upp till 10 km från butiken. Bortforsling ingår kostnadsfritt. Vid leverans/upphämtning lämnas/hämtas varorna på adressens trottoar. 

Om kunden inte svarar vid uppringning på det telefonnumret som har uppgetts vid köp och en leverans inte kan genomföras debiteras kunden för en ny leverans. 

Kund transporterar

Köpt vara ska hämtas senast sju dygn efter köp. Efter sju dygn debiteras en lagerkostnad på 100 kr/dygn. Varor som inte hämtas inom tre månader säljes för att täcka lagerkostnaderna. Vid upphämtning av vara måste varan transporteras upprätt. Personal får inte lasta utanför butiken eller på annans egendom. Våra försäkringsvillkor tillåter inte detta.

Inbärning och installation

BVV erbjuder inte tjänsterna inbärning eller installation. 

Garanti

För garantiärenden är ni välkomna att maila kundtjänstavdelningen.

Garantin gäller i sex månader fr.o.m. försäljningsdatumet. Garantin gäller vid uppvisande av kvitto och maskinellt fel. Garantin gäller inte vid handhavande fel, t.ex. vid felaktig transport (liggandes), saknad behörighet vid inkoppling, olyckshändelse eller onormal användning. Vid fel på köpt vara gäller ordningen (1) reparation, (2) utbyte av prismässigt likvärdig vara. Ej öppet köp eller bytesrätt. Vid leverans/upphämtning lämnas/hämtas varorna på adressens trottoar. Reklamation av komplett vara ska genomföras senast sju dagar från upptäckt och varan ska vara rengjord. Ifall inget fel kan konstanteras debiteras kunden 500 kr för felsökning och eventuella transportkostnader. Vid avslutat ärende ska kund hämta sin vara inom två veckor från dagen då han/hon blev informerad, efter två veckor debiteras en lagerkostnad på 100 kr/dygn. Varor som inte hämtas/mottages inom tre månader säljes för att täcka lagerkostnaderna.