Vi ger gamla vitvaror ett nytt liv

WEEE-direktivet reglerar producenternas ansvar gällande elektroniskt avfall och EU:s målsättning är att öka återvinningen och därigenom minska den enorma miljöpåverkan som produktion av ny elektronik genererar. Återanvändning är den allra högsta möjliga graden av återvinning och BVV är marknadsledande inom återanvändning av vitvaror i Sverige. 

1. Vi mottager och köper vitvaror från företag och fastighetsägare. 

2. Vi reparerar vitvarorna med begagnade reservdelar då det är möjligt. 

3. Vitvarorna testas grundligt för att vi ska kunna lämna sex månaders garanti. 

 

  • Reparation
  • Test
  • Rengöring
  • Lager
  • Slutresultat BVV